Valminud on kultuurikorraldajatele kauaoodatud kultuurikeskuste 3D-kaardistamise projekt

Värskelt on valminud Eestimaa 20 rahvamaja virtuaaltuurid, mis annavad lavaruumist täpsema ülevaate ja võimaldavad rakenduses erinevaid detaile mõõta. Seesugune kaardistamine on abiks kultuurikorraldajatele, eelkõige teatritele, kes planeerivad tehniliselt nõudlikumid väljasõiduetendusi. See lihtsustab korrraldajal valida oluliselt väiksema ajakuluga oma külastatavaid sihtkohti ja lühendada ettevalmistamistavat tööd nii planeerimisel kui külastuspaigas kohapeal.

 

Projekti algatasid ja juhtisid südikalt pea kahe aasta jooksul Endla teatri peakunstnik Liina Unt ja Ugala teatri lavastusala juht Pille-Riin Lillepalu. Kaasatud olid teatrite lavameistrid ja trupijuhid.

 

“Suur töö on tehtud ja oleme tulemusega väga rahul,” sõnas Lillepalu. “Teatrite ja teistegi korraldajate ettevalmistusaeg külastust planeerides peaks nüüd oluliselt mugavam ja lühem olema, samuti saaks ilmselt nõnda hoida kokku ka raha,” lisas ta.

 

“Lisaks aitab sääraste ruumiplaanide ülevaatlikkus planeerida efektiivsemalt lavakujundusi juba nende loomisfaasis, kui väljasõidukohad on valitud,” rääkis Liina Unt. “Praeguses pilootprojektis kaardistasime Rakvere, Ugala ja Endla andmetele toetudes rahvamajad, mida me enim külastame. Loodame väga, et projektiga liituvad ka teised rahvamajad.”

 

Rahvamajad ja kultuurikeskused näevad tehtus suurt arengut, kuivõrd aitab see müügitööd lihtsustada kaasaegsemate vahenditega. Nii saab pakkuda korraldajatele juba planeerimise eelfaasis täielikku ülevaadet pakutavast ruumist ja tehnilistest võimalustest.

 

“See on parim, mis sai sündida. On suurepärane, milliselt meie maja nüüd ainuüksi läbi netiakna korraldajatele paistab,” rõõmustas Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe. “Suur aitäh eestvedajatele! Oleme tulemuse üle väga uhked.”

 

3D-kaardistatud rahvamajade koondinfo leiab Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehelt. Lisaks leiab sealt keskuse kaardistatud 440 rahvamaja tehnilised andmed maakondade kaupa.