Ugala Teater vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.

 

Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

 

Ugala teater jätab endale õiguse saata kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.

 

Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Ugala Teatri poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Ugala Teatri andmebaasist.

 

Kõiki Ugala Teatri e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

 

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka Ugala Teatri e-poel puudub neile juurdepääs.

 

Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on Müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:

 

– saata ostjale e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;

 

Etenduse ärajäämise korral või juhul kui tellija loobub asendusetenduse piletitest, tagastatakse tellimuse eest tasutud ettemaks tellija avalduse alusel. Avalduse saab esitada 5 tööpäeva jooksul alates etenduse päevast e-postile: kassa@ugala.ee. Hilisemaid avaldusi ei arvestata.