Ugala teatrimaja on tähistatud avaliku varjumispaigana

Ugala teatrimaja kannab oma akendel värskeid kleebiseid – sinine kolmnurk oranžil taustal. Selline on avaliku varjumiskoha märgis. Päästeamet on märgistanud veidi üle saja avaliku varjumiskoha ning Viljandis on üheks neist Ugala teater. Avalik varjumiskoht on mõeldud eelkõige inimestele, kes ohuhetkel viibivad linnatänaval. Lisaks sõjalisele ohule võib varjumine vajalikuks osutuda erakorraliste ilmastikuolude või ulatusliku õhusaaste korral. Erinevate ohtude puhul on ka käitumisjuhised erinevad, näiteks ekstreemsete ilmaolude korral piisab ka lihtsalt siseruumidesse minekust ja akende-uste sulgemisest. Seetõttu tuleb kuulata riigi antavaid juhiseid ning käituda vastavalt nendele. Avalike varjumiskohtade kaart on leitav maa-ameti geoportaalis, päästeameti kodulehel, veebilehel olevalmis.ee ja rakenduses “Ole valmis!”.