Ugala teatri loomingulise juhi konkursi tähtaega pikendati

Ugala teatri loomingulise juhi konkursi tähtaeg pikenes ning kandideerimise avaldusi saab esitada kuni 12. augustini.

 

Uue teatrijuhi Garmen Tabori sõnul on pikendamise eesmärgiks leida konkursile veel suuremat kõlapinda, mis võimaldaks veelgi laiendada loomingulise juhi kandidaatide valikut ning anda täiendavalt aega, et lisanduvad kandidaadid saaksid oma visioonid esitada. „Loomingulise juhi valik on teatri tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline ning seetõttu otsustasime konkurssi 12. augustini pikendada, et veel võimalikud huvilised, kes viimasel hetkel minuga ühendust võtsid, saaksid oma nägemuse Ugala tulevikust esitada ja saaksime koos komisjoniga teha parima valiku. Juba tänaseks avalduse esitanud kandidaatide valik annab lootust, et Ugala teatri 100. hooaega saan alustada tugeva loomingulise partneriga,“ sõnas Garmen Tabor.

 

Loominguline juht arendab ja juhib Ugala teatri loomingulist tegevust ning -meeskonda. Ta vastutab teatri loomingulise tegevuse lühi- ja pikaajalise kavandamise ja koordineerimise eest ning koostab repertuaariplaani. Tema valib ka Ugala teatri loomingulise meeskonna ning juhib loomenõukogu tööd.

 

Kandideerimise eelduseks on kõrgharidus, eesti kultuuri ja teatrielu väga hea tundmine, samuti inimeste ja/või protsesside juhtimise kogemus, eesti ja inglise keele oskus ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus, lisaks algatus-, koostöö- ja analüüsivõime.