Teatrigaleriis on avatud näitus “Sissevaade”

Ugalas saab maikuu jooksul posternäituse vahendusel tutvuda teatrite kulissidetaguse tööga. Näitus “Sissevaade” jääb avatuks Ugala teatrigaleriis kuni hooaja lõpuni.

 

Näituse koostajad soovivad külastajatele näidata, et lavastust ettevalmistav ja teenindav meeskond ning lavastuse loomise töömaht on märksa suuremad, kui tavavaataja seda etenduse toimumise ajal või lavastust tutvustavate tekstide põhjal hoomab. Fookusesse on asetatud see osa teatritöötajatest, kes reeglina etenduse publikule nähtamatuna lava taga – all – kõrval – kohal askeldavad, muutes nähtavaks lavastuse loomingulise meeskonna poolt väljamõeldud maailma ja hoides seda igaõhtuselt toimimas.

 

Sobiv sündmus, mille näitel teatritehniliste töötajate osalust lavastuse loomeprotsessis püütakse visualiseerida, on EV100 lavastused eesti teatrites.

 

Iga sündmuse tutvustamiseks on loodud stend, millel on lavastuse sisu kirjeldav tekst, pildimaterjal lavastuse sünnist tehniliste poolelt ning fotod lavastusest. Lisatud on lavastuse väljatoomisel osalenud teatrite ettevalmistavate ja teenindavate tehniliste töötajate nimekiri ning erinevate erialade tehniliste töötajate põgus kirjeldus lavastusprotsessist.

 

Näituse koostas Eve Komissarov, kujundas Silver Vahtre.