SA Ugala Teater registreeriti ning põhikiri kinnitati 23. jaanuaril 2007. Sihtasutuse asutajaks on Eesti riik.

 

Kultuuriministri Raivo Palmaru 26.01.2007 käskkirjaga nr 2 lõpetati Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse Viljandi Draamateater “Ugala” tegevus 31.03.2007. a. ning varad anti üle SA-le.

 

Nõukogu on alates 30.04.2020 3-liikmeline: Kait Lukka, Marko Mägi ja Mart Uusjärv.

 

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt töötasuotsuste tegemisel ja -lepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.