Publiku-uuringuga selgus kõrge hinnang nii Ugala kunstilisele tasemele kui teenindusele

Ugala teater viis oma publiku hulgas läbi küsitluse, et selgitada välja teatrikülastajate arvamused, ootused ja tunded seoses teatri ja seal pakutavaga. Küsitlusest võttis osa rekordarv vastajaid ehk üle 800 teatrikülastaja. Viimati toimus publiku-uuring kaks aastat tagasi, mil osalejaid oli veidi alla 600.

Suur rõõm on tõdeda, et vaatamata keerulisematele aegadele on publiku hinnang Ugalale jäänud suures osas samaks või isegi tõusnud.

 

60% vastanutest külastab teatrit kord kuus või kord kvartalis, sealjuures suisa veerand vastanutest on Ugala teatrit külastanud viimase 12 kuu jooksul üle viie korra. Teatrisse tullakse kõige enam, sest lavastused pakuvad huvi või põhjusel, et lihtsalt meeldib teatris käia. Teatrisse jäetakse vahel tulemata, kui lavastused ei köida, soovitud pileteid ei ole enam saada või kui tulek on ebamugav – näiteks puuduvad transpordivõimalused.

 

Üle poole vastanutest tundis, et Ugala kunstiline tase on viimaste aastatega pigem tõusnud ning pea 80% külastajatest hindavad kunstilist taset, kas märgatavalt tõusnuks, tõusnuks või et see on viimastel aastatel jäänud samaks.

Ka hindas üle poole vastanutest teenindust teatrikassas ja teatrimajas erakordseks.  Ka erivajadusega külastajad pidasid info kättesaadavast kodulehel ja ligipääsetavust teatrimajas erakordselt heaks.

 

Erilise elamusena, mida teatriskäik pakub, toodi välja palju erinevaid tahke. Enim märgiti säravaid näiteljatöid, erinevaid kujundusi, teema kõnetavust, ansamblimängu, erilist õhkkonda, teatrimaja ning ehedaid emotsioone laval.

 

Publikuküsitlus toimus 24. oktoobrist kuni 6. novembrini. Kõikide vastanute vahel, kes selleks soovi avaldasid, loosis teater välja kolm kutset kahele Ugala etendustele.