Tellimistingimused

  1. Tellimuse tegemine eeldab piletite olemasolu tellimise päevaks.
  2. Tellimus võetakse vastu kuni 24 tundi enne etendust.
  3. Tellimus loetakse vastuvõetuks alates tasu laekumisest.
  4. Tellimusi menetletakse vastavalt nende laekumise järjekorrale.
  5. Tellimus serveeritakse üldjuhul Ugala Teatrikohviku 2. korrusel tellija nimele. Ugala Teatrikohvik jätab endale õiguse teha vajadusel muudatuse tellimuse täitmise asukoha suhtes.
  6. Hilisemaid kliendipoolseid muudatusi tellimuses aktsepteeritakse vaid võimaluse korral eelneva kokkuleppe alusel.
  7. Etenduse ärajäämise korral või juhul kui tellija loobub asendusetenduse piletitest, tagastatakse tellimuse eest tasutud ettemaks tellija avalduse alusel. Avalduse saab esitada 5 tööpäeva jooksul alates etenduse päevast e-postile: kohvik@ugala.ee. Hilisemaid avaldusi ei arvestata.
  8. Tellimus alates 20-st inimesest palume saata 3 tööpäeva enne etendust e-postile: kohvik@ugala.ee.