Loomingulise juhi konkurss – pikendatud!

SA Ugala Teater kuulutab välja avaliku konkursi

 

LOOMINGULISE JUHI

 

ametikoha täitmiseks alates 1.09.2019.a.

 

Loominguline juht arendab ja juhib Ugala teatri loomingulist tegevust ning -meeskonda. Ta vastutab teatri loomingulise tegevuse lühi- ja pikaajalise kavandamise ja koordineerimise, repertuaariplaani koostamise ja kõrgel kunstilisel tasemel elluviimise, loomingulise meeskonna valimise ja rakendamise ning loomenõukogu töö juhtimise eest.

 

Kandideerimise eelduseks on:

 • kõrgharidus;
 • eesti kultuuri ja teatrielu väga hea tundmine;
 • inimeste ja/või protsesside juhtimise kogemus;
 • eesti ja inglise keele oskus;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • hea algatus-, koostöö- ja analüüsivõime.

Kandideerijal palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • ühe hooaja repertuaariplaan;
 • visioon Ugala teatri loometegevusest aastani 2024 (1–2 lk).

 

Loomingulise juhiga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks.

 

Kandideerimise dokumendid palume saata e-posti aadressile personal@ugala.ee . Konkursi lõpptähtaeg on 12. august 2019. a. (pikendatud!)

 

Lisainformatsioon:
Garmen Tabor
SA Ugala Teater juhatuse liige
garmen.tabor@ugala.ee